okres Mladá Boleslav
vaclav.machota@seznam.cz
(+420) 602 683 415